Menu
Your Cart

Terms & Conditions

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG AF LUKSUS CATERING HJEMMESIDER

Denne hjemmeside stilles til rådighed af Luksus Catering. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på info@luksuscatering.dk.

Du er velkommen til at benytte dig af www.luksuscatering.dk ("hjemmesiden") på de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

Betingelser for brug

Disse betingelser for brug - "betingelserne" - som ændres fra tid til anden af Luksus Catering - gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden

Indhold

Luksus Catering bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. Luksus Catering har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. Luksus Catering garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. Luksus Catering fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og Luksus CateringS kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Kundens brug af Luksus Catering's ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. 
Luksus Catering bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men Luksus Catering kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Bestilling

Bestiller du online eller via vores hjemmeside, vil du altid udover din faktura, modtage en skriftlig bekræftelse på din bestilling. Det er din endelige bekræftelse på bestillingen og dermed din sikkerhed for at din bestilling er registreret korrekt i vores system.

Modtager du ikke en skriftlig bekræftelse bedes du venligst kontakte os, og sikre dig din bestilling er registreret.

Vi vil opfordre til, at du dagen før arrangementet taget telefonisk kontakt til vores Kundeservice på tlf: 71995020, og sikre dig din bestilling er registreret i vores system.

Det er menneskeligt at fejle, og vi ønsker at forebygge, der opstår nogle former for fejl. Derfor opfordre vi til, at vi i fællesskab forebygger, der opstår eventuelle fejl. Ved et fælles samarbejde, kan vi sammen forbygge de mennskelige fejl, der kan opstå.

Afbestilling
Ved afbestilling senere end 8 dage før selskabet vil du blive opkrævet 50 % af den fulde salgspris.

Ved afbestilling senere end 48 timer før selskabet vil du blive opkrævet 75 % af den fulde salgspris.

Ved afbestilling dagen før selskabet vil du blive opkrævet 100 % af den fulde salgspris.

Din ordre annulleres IKKE automatisk ved manglende indbetaling – ved problemer med betaling ved overførsel eller lignende kontakt os venligst og vi finder en løsning.

Aflysning af bestilling fra vores side

Der kan i yderst sjældne tilfælde ske, at det kan være nødvendigt at din bestilling aflyses.

Det kan være i tilfælde af Force majeur, som kan være ved en ekstraordinær situation, der ikke er kontrol over, som krig, strejke eller en naturkatastrofe, mm, som umuliggør at aftalen bliver udført.

Som kunde hos os, kommer du ikke til at miste noget, ved aflysning din catering bestilling.  

I tilfælde af aflysning af en catering bestilling, der går ind under force-majeure, har du naturligvis mulighed for at få jeres catering bestilling på et senere tidspunkt, der er ikke nogen udløbsdato for gen-bestillingen.

Har du et værdibevis, deal eller kupon, har du også mulighed for at  få din catering-bestilling på et senere tidspunkt, der ikke nogen udløbsdato for genbestilling.

Forsinkelse af levering af catering bestilling

Det kan ske, at leveringstid punktet i forbindelse med en catering bliver forsinket. Levering af en bestilling er altid en ca. tid. Vi tilstræber selvfølgelig at komme så præcist som muligt, men det kan i sjældne tilfælde være vanskeligt pga. transport forstyrrelser, force majeure mm.

Afhentning af service

Efter arrangementet bedes du kontakte os på mail eller pr. telefon og aftale tid og sted for afhentning af service mm.

Service og termokasser udlåner vi til dig i forbindelse med din cateringlevering, det er derfor dig, der har ansvaret for servicen, i mens det er i dine hænder.

Reklamation

Hvis vi ikke lever op til forventningerne:

Vi gør altid vores bedste for at være med til at skabe gode forudsætninger for en rigtig god begivenhed, uanset hvad den handler om. Skulle der imidlertid være reklamation, eller noget der ikke helt var, som det skulle være, hører vi gerne fra dig - og gerne hurtigst muligt. Vi vil nemlig gerne rette op på vores fejl med det samme.

- Gennemgå altid din catering ved levering/afhentning, så du er sikker på, der ikke er fejl eller mangler. Undersøg om det stemmer overens med din ordrebekræftelse /fakturaen

- I tilfælde af en reklamation, vil vi gerne høre fra dig med det samme, du kan rette henvendelse til os pr. telefon eller senest 24 timer efter levering /afhentning af din catering. Dette skal ske pr. mail

- Vi vil altid tage en konstruktiv tilbagemelding ang. reklamation til efterretning - alle kan lærer af sine fejl

- I tilfælde af en berettiget reklamation, vil vi tilbyde dig en kompensation i form at et "tilgodebevis" til en evt. kommende leverance eller et beløb efter aftale.

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden og dens indhold er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende Luksus Catering. Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel udnyttelse m.v. af hjemmesidens indhold er en krænkelse af Luksus Catering rettigheder, medmindre der er indhentet en skriftlig tilladelse fra Luksus Catering.

Alle varemærker og logoer på hjemmesiden tilhører Luksus Catering.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte marketingafdelingen på adressen info@luksuscatering.dk

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og Luksus Catering kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Luksus Catering bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men Luksus Catering kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

 

Vi benytter cookies på hjemmesiden. En cookie er en simpel lille tekst fil, som der bliver lagret i din browser. Cookies gør interaktionen mellem brugeren og websiden hurtigere og nemmere. Læs mere om cookies på https://luksuscatering.dk/cookie